Saints Peter and Paul Serbian Orthodox Church

The Circle of Serbian Sisters - Коло Српских Сестара

 

ODBOR KOLA SRPSKIH SESTARA ZA 2018. GOD.
BOARD OF THE CIRCLE OF SERBIAN SISTERS 2018

 

Godisnja skupstina Kola je odrzana 11. februara 2018. i izabran je novi odbor u sastavu:

Predsednica Kola: Maja Radovic
Podpredsednica: Pera Surla
Podpredsednica: Ljubica Radovanovic

Blagajnik: Ljilja Bratic

Sekretar: Danijela Culum

Saradnik sa Nedeljnom Skolom: Radmila Vukasinovic

Nadzorni Odbor:
Jelka Stanjevic
Vesna Gambiroza
Gordana Avramovic
Sneza Grba

Godisnja clanarina Kola iznosi: $25.00

Jednoglasna je donesena odluka da 2017. godine Kolo prilozi donaciju za Building Fund u iznosu od: $1200.00Click the button above for a tax deductible donation to St. Peter & Paul Serbian Orthodox Church. In 1993 St. Peter & Paul Serbian Orthodox Church received tax exempt status, 501C(3), from the Internal Revenue Service.as a non-profit 501(c)(3) organization.