ОСВЕЋЕЊЕ КУЋЕ И ПИКНИК
НА НОВОМ ЗЕМЉИШТУ 21. АПРИЛ 2013

BLESSING OF THE HOUSE AND
PICNIC AT THE NEW PROPERTY