Saints Peter and Paul Serbian Orthodox Church


"Наша вера, наша будућност"
"Our Faith, Our Future"

Glory to God!
Слава Богу!

Ако осећате потербу да приложите било који износ за нашу цркву позовите Oца Миладина на 724-219-5456.

Донацију можете послати на следећу адресу:

Ss. Peter and Paul Serbian
Orthodox Church
P. O. Box 466036
Lawrenceville, GA 30042-6036

If you feel lead to pledge any amount for our Church please call Father Miladin at 724-219-5456.

Donations can be sent to the following address:

Ss. Peter and Paul Serbian
Orthodox Church
P. O. Box 466036
Lawrenceville, GA 30042-6036

Click here to donate online:


<

Click for more pictures

Преглед догађаја - Timeline

 

2018.
Jул 22. - Освећење Цркве

2017.
Jул 22. - Освећење темеља

2016.
Велика нам је радост и част да вас обавјестимо, да су у славу божију и молитвама светих апостола Петра и Павла заштитника наше парохије данас у четвртак 11. августа 2016. започели радови на нашем имању. Права фаза предвиђа рашчишћавање земљишта, изградња зауставне траке и припреме земљишта за освећење темеља.

2015.
Ванредна парохијска скупштина одржана 18. октобра 2015. г. одобрила је продају постојеће зграде гдје се до сада вршило богослужење на Beaver Ruin Rd. Lilburn да би кренули са изградњом цркве и црквене сале на новом земљишту (1558 Hewatt Rd. Lilburn, GA).

Нови концепт план за цркву је одобрен. Сада се воде разговори са потецијалним извођачима радова и цивилним инжињерима

2014.
9. марта 2014. г. отплаћено земљиште, четири месеца пре предвиђеног рока.Од марта до децембра воде се разговори са потецијалним извођачима радова, архитектима, цивилним инжињерима и одлучује се о изгледу цркве.

2012
На Видовдан 28. јуна купљено ново црквено земљиште. Од 4. децембра 2011.до 28. јуна 2012. г. студициозно, и врло темељито прегледано је преко педесет потецијалних земљишта, што је захтевало доста труда, залагања и времена свих члановаГрађевинског одбора. Ново имање је куп-љено на локацији 1558 Hewatt Rd, Lilburn 30047 чија је цена износила $185,000.00. Од јула, до краја године врши се реновирање куће која се налази на имању.

2011
27. фебрура 2011. г. Приликом посете Његовог Преосвештенства Г. Митрофана, на његов предлог, а на одушевљење свих присутних оснива се Грађевински фонд за куповину новог земљишта. Том приликом прикупљен je први новaц за овај фонд у износу од $1,764. Децембра 4, на празник Ваведења Пресвете Богородице оснива сеГрађевински одбор са циљем тражења адекватног објекта или локације за изградњу нове цркве и пратећих објеката, као и организовање Грађевинског фонда у који ће у наредних седам месеци бити прикупљено $60 000.

 

 

2018.
October 18 - Consecration of the Church

2017.
July 22 - Ground breaking

2016.
It is our great joy and privilege to announce that today, August 11th, 2016 first phase of construction has begun on our property. Glory to God on this momentous day and as we pray to our patrons Sts. Peter and Paul to guide us on this journey, we are thankful for all the blessings that God has bestow upon this parish. First phase of the construction entails: clearing of the land, construction turning lane from the main road onto the property and preparing the land for groundbreaking.

2015.
On Sunday, October 18, 2015 we had a special Parish assembly, where with a uniform vote of all present parishioners, our building committee received support for sale of the existing building on Beaver Ruin Rd, that we have used for Church services for many year. With these funds, we can proceed with construction of the new church and parish hall on our new property (1558 Hewatt Rd. Lilburn, GA).

The new concept plan for the church was approved. We are holding discussions with potential contractors and civil engineers.

2014.
On March 9th 2014, we paid off our entireland purchase loan, this being four monthsahead of schedule.From March to December this year, we areholding discussions with potential contractors,architects, civil engineers and making deci-sions on the design of the church.

2012
On Vidovdan Feast, June 28, our Parishbought a new church property. From Decem-ber 4th 2011 to June 28th 2012, our BuildingCommittee had thoroughly examined overfifty potential properties, which required a lotof time, effort, and commitment of all themembers of this committee. Our new propertywas purchased on: 1558 Hewatt Rd, Lilburn30047 for $ 185,000.00. Shortly after that, weproceeded with renovation of the house, whichis located on the property. The renovationlasted from July until the end of the year.

2011
On the 27th of February 2011, during the Visitof His Grace Bishop Mitrofan, we received hissupport and suggestion to establish a buildingfund for the purchase of the land for the newchurch. This idea was welcomed and delightedall present parish members. On this occasionwe also collected the first donations for thisfund in the amount of $ 1.764. On December4, the Feast of the Presentation of theTheotokos in the Temple, we have establishedour Building Committee with the main goal ofseeking a property or a location, to build thenew church and its facilities. We also organ-ized a construction fund that in the next sevenmonths, had over $ 60,000 in donations.

 

 


“Сваки по вољи свог срца, а не са жалошћуили од невоље.”2. Коринћанима, 9:7а

Драги пријатељи и парохијани Српске Православне Цркве Светих ап. Петра и Павла, Изнад су наведене речи светог Павла уписму Коринћанима које су од посебног значаја у нашем настојању за успешан радна изградњи цркве.

У предходном параграфу сте видјели кратки преглед догађаја од тренутка покретања радова на куповини земљишта за градњу цркве до данас. После паузе прикупљања новчаних срестава по отплати новог земљишта од месеца марта сада се поново активира Грађевински фонд. Шта је планирано?

Као што смо више пута нагласили у цркви, сада се налазимо пред тим кључним моментом за нашу парохију а то је подизање нашег храма достојног Господа нашег, вере и предак који нам веру нашу у аманет оставише. Како би дошли до средстава за изградњу цркве и тиме убрзали сав процес ми смо тренутно у преговорима са банкама да добијемо кредит за изградњу (construction loan) те нам је тиме потребно да сви ви добре воље подржите нас у наредних 12 месеци и дате свој допринос. Ако се само подрудимо онолико колико је то у нашој моћи да као истински старатељи покажемо бригу за ову заједницу план на изградњи цркве у разумном року бићезавршен. Зато вас још једном умољавамо, да размислите о овоме, разговарате сасвојим супружником, родитељима коликесу ваше могућности да помогнете, инајважније да се придружите! С вером у Бога, Пресвету Богородицу и заштитнике наше апостоле Петра и Павла идемо даље!!

Вера Ваткинс


“Let every person give according to the pur-poses of their heart…”(II Corinthians 9:7a)

Dear Friends and Parishioners of Sts. Peterand Paul Serbian Orthodox Church,The above words of St. Paul in his letter to theCorinthians are particularly relevant in our ef-fort to successfully complete the Campaign forour church.

You could see above thetime line of events from the moment we beganlooking for our new church property untilwhere we stand today. The project is made up of several phases, beginning with development of the turning lane, sidetrack, detailed architectural plans, civil engineer plans and so on. After some pause in monetary collections that followed after the land was paid off we arelooking to pick up where we left off and continue onto the next phase. What is the plan?

We are moving forward with the new churchproject and every one of you is very importantfor the project. Only when we are united arewe strong and can achieve amazing results. With those promised pledges we will be able to goto the bank and get construction loan so thatbuilding of our new church can start. The building committee is working diligently to make each pledged dollar go as far as possible.We hope we will soon have a proposal for thechurch design and approximate cost so that wecan make further detailed plans. We will sharethem with you as soon as there is more details.

If you feel lead to pledge any amount for the New Church please call Father Miladin at 770-696-4921 or Vera Watkins at 770-377-5478.

Vera Watkins

 


Click the button above for a tax deductible donation to St. Peter & Paul Serbian Orthodox Church. In 1993 St. Peter & Paul Serbian Orthodox Church received tax exempt status, 501C(3), from the Internal Revenue Service.as a non-profit 501(c)(3) organization.