Saints Peter and Paul Serbian Orthodox Church

The Circle of Serbian Sisters - Коло Српских Сестара

 

ODBOR KOLA SRPSKIH SESTARA ZA 2019. GOD.
BOARD OF THE CIRCLE OF SERBIAN SISTERS 2019

 

Godisnja skupstina Kola je odrzana 10. februara 2019. i izabran je novi odbor u sastavu:

Predsednica Kola: Gordana Lozo
Podpredsednica: Radenka Dragic
Podpredsednica: Pera Surla

Blagajnik: Ljilja Bratic

Sekretar: Danijela Culum

Saradnik sa Nedeljnom Skolom: Cmiljana Pesikan

Nadzorni Odbor:
Jelka Stanjevic
Maja Radovic
Jelka Wiebe
Sneza Grba

Godisnja clanarina Kola iznosi: $25.00

Jednoglasna je donesena odluka da 2019. godine Kolo kupi usisivac za crkvu.Click the button above for a tax deductible donation to St. Peter & Paul Serbian Orthodox Church. In 1993 St. Peter & Paul Serbian Orthodox Church received tax exempt status, 501C(3), from the Internal Revenue Service.as a non-profit 501(c)(3) organization.